PMI Barcelona Chapter

19.05.16. Esdeveniment Capítol. Dijous amb el PMI

19.05.16. Esdeveniment Capítol. Dijous amb el PMI

 

APPROVED-PMI-Barcelona-Spain-logoblue

BUTLLETÍ INFORMATIU

Data: Dijous, 19  de Maig de 2016 de 19: 00h ~ 20: 30h

Lloc: La Salle, Sala de Graus

Acreditació: 1.5 PDU's

 

 

El proper dia dijous, dia 19 de Maig tindrem el plaer de comptar amb un dels ex-presidents del capítol de Barcelona, ​​Marc Serer Figueroa, qui ens parlarà del seu llibre "El Capital social al project management i en la gestió de les operacions "

 

Aquest llibre aborda detalladament, el capital social; tema que ha estat profusament tractat en el marc de les regions i països, menys en l'àmbit de les organitzacions empresarials, i massa poc en el dels projectes. I és, en aquestes dues últimes circumstàncies, on s'endinsa des d'un punt de vista de les relacions col·laboratives, perquè es considera que és el lloc i manera idonis en on un gerent d'empresa o project manager pot ser més útil la seva acció. I això, perquè, només pel fet de ser capaços de generar confiança en les xarxes de col·laboració internes o externes d'una organització, el que és sinònim de capital social, s'és capaç de produir, només per aquesta raó, més beneficis per al conjunt . Beneficis tant d'índole econòmica com de qualitat de vida per a tots els implicats.

 

El llibre inclou més de 40 casos de situacions i empreses (totes reals, tot i que en algunes d'elles hem modificat els noms i detalls que podrien comprometre innecessàriament als actors) que ajuden a assegurar-se de la importància d'aconseguir un mínim de confiança entre els membres d'una empresa o projecte i de la resta d'interessats -clients i col·laboradors-, així com dels beneficis que això comporta. Entre aquests casos s'ha explicat, de manera especial, amb la col·laboració de tres d'ells, el Grup Idom els Laboratoris Grifols i Mercadona.

 

 

 

 

  

APPROVED-PMI-Barcelona-Spain-logoblue

BOLETIN INFORMATIVO

 

Fecha: Jueves, 28 de Abril de 2016 de 19:00h  ~ 20:30h

Lugar: LaSalle, Sala de Graus

Acreditación: 1.5 PDU’s

 

 

El próximo día Jueves, 19 de Mayo tendremos el placer de contar con uno de los ex-presidentes del capítulo de Barcelona, Marcos Serer Figueroa, quién nos hablará de su libro “El Capital social en el project management y en la gestión de las operaciones”

 

Este libro aborda en detalle, el capital social; tema que ha sido profusamente tratado en el marco de las regiones y países,  menos en el ámbito de las organizaciones empresariales, y escasamente en el de los proyectos. Y es, en estas dos últimas circunstancias, donde se adentra desde un punto de vista de las relaciones colaborativas, porque se considera que es el lugar y modo idóneos en donde un gerente de empresa o project manager puede ser más útil su acción. Y ello, porque, solo por el hecho de ser capaces de generar confianza  en las redes colaborativas internas o externas de una organización, lo que es sinónimo de capital social, se es capaz de producir, solo por esa razón, más beneficios para el conjunto. Beneficios tanto de índole económica como de calidad de vida para todos los implicados.

 

El libro incluye mas de 40 casos de situaciones y empresas (todas reales, aunque en algunas de ellas hemos modificado los nombres y detalles que podrían  comprometer innecesariamente a los actores) que ayudan a cerciorarse de la importancia de conseguir un mínimo de confianza entre los miembros de una empresa o proyecto y del resto de interesados -clientes y colaboradores-, así como de los beneficios que ello comporta. Entre estos casos se ha contado, de manera especial, con la colaboración de tres de ellos, el Grupo Idom los Laboratorios Grifols y Mercadona.

 

 

 

 

 

 

 

 

SUSCRIBIRSE SI NO ES MIEMBRO

captcha 

ef logo hrz fc rgb

Propers Esdeveniments

There are no up-coming events

Socis del Capítol

Socis 585
New Members This Year 5
Socis PMP® 225
Socis CAPM® 6
Socis PgMP® 1
Socis PMI-RMP® 1
Socis PMI-ACP® 6
Socis PfMP® 1
Socis PMI-PBA® 0
Members with no Certification 353
Breakdown by type  
Individual Members 281
Student Members 303
Other Members 1
PMP/CAPM/PgMP/PMI-SP/PMI-RMP/PMI-ACP/PfMP/PMI-PBA are registered marks of the Project Management Institute, Inc.