PMI Barcelona Chapter

16.06.16. Esdeveniment Capítol. Dijous amb el PMI

16.06.16. Esdeveniment Capítol. Dijous amb el PMI

 

 

APPROVED-PMI-Barcelona-Spain-logoblue

BUTLLETÍ INFORMATIU

Data: Dijous, 16  de Juny de 2016 de 19: 00h ~ 20: 30h
Lloc: EADA
Acreditació: 1.5 PDU's

Voice of the Customer – Com trobar lo que volen els clients?

Ponent: Albert Font

L’èxit de tot projecte radica en complir els requeriments que prèviament ens han definit. Però el compliment d’aquests no assegura una posterior acceptació del producte/servei per part del mercat. Màrqueting defineix quins són els seus requeriments de negoci, Enginyeria fa palès quines són les seves capacitats tecnològiques, però sovint oblidem quines són les necessitats reals dels nostres Clients, oblidem sentir la Veu del Client.
Voice of the Customer és una metodologia que segueix una estructura ordenada d’eines i processos per garantir que totes les ‘veus’ són recollides, processades i analitzades per poder traduir-les en requeriments tècnics entenedors i mesurables pel nostre departament de desenvolupament.

La metodologia Voice of the Customer s’ha d’aplicar durant la definició del projecte tot just després de publicar l’acta de constitució del projecte perquè ens ajudi a redactar de forma acurada l’enunciat de l’abast del projecte per tal d’evitar ometre necessitats clau dels nostres clients i assegurar l’èxit del nostre producte o servei.

 

 

APPROVED-PMI-Barcelona-Spain-logoblue

BOLETIN INFORMATIVO

Fecha: Jueves, 16 de Junio de 2016 de 19:00h  ~ 20:30h
Lugar: EADA
Acreditación: 1.5 PDU’s

Voice of the Customer - Cómo encontrar lo que quieren los clientes?

Ponente: Albert Font

El éxito de todo proyecto radica en cumplir los requerimientos que previamente nos han definido. Pero el cumplimiento de estos no asegura una posterior aceptación del producto / servicio por parte del mercado. Marketing define cuáles son sus requerimientos de negocio, Ingeniería evidencia cuáles son sus capacidades tecnológicas, pero a menudo olvidamos cuáles son las necesidades reales de nuestros Clientes, olvidemos oír la Voz del Cliente.
Voice of the Customer es una metodología que sigue una estructura ordenada de herramientas y procesos para garantizar que todas las 'voces' son recogidos, procesados ​​y analizados para poder traducirlas en requerimientos técnicos comprensibles y medibles por nuestro departamento de desarrollo.

La metodología Voice of the Customer se aplicará durante la definición del proyecto justo después de publicar el acta de constitución del proyecto para que nos ayude a redactar de forma cuidadosa el enunciado del alcance del proyecto con el fin de evitar omitir necesidades clave de nuestros clientes y asegurar el éxito de nuestro producto o servicio.

 

 

 

 

 

SUSCRIBIRSE SI NO ES MIEMBRO

captcha 

ef logo hrz fc rgb

Propers Esdeveniments

There are no up-coming events

Socis del Capítol

Socis 585
New Members This Year 5
Socis PMP® 225
Socis CAPM® 6
Socis PgMP® 1
Socis PMI-RMP® 1
Socis PMI-ACP® 6
Socis PfMP® 1
Socis PMI-PBA® 0
Members with no Certification 353
Breakdown by type  
Individual Members 281
Student Members 303
Other Members 1
PMP/CAPM/PgMP/PMI-SP/PMI-RMP/PMI-ACP/PfMP/PMI-PBA are registered marks of the Project Management Institute, Inc.