PMI Barcelona Chapter

21.07.16. Esdeveniment Capítol. Dijous amb el PMI

21.07.16. Esdeveniment Capítol. Dijous amb el PMI

 

 

DIJOUS AMB EL PMI

Data: Dijous, 21 de Juliol de 2016 de 19: 00h ~ 20: 30h
Lloc: Bes La Salle, MFS.05 de l'edifici St. Miquel
Acreditació: 1.5 PDU's

Overcoming Knowledge-Sharing Barriers

Mercedes Martinez Sanz

En els entorns canviants i en competència iactuals del mercat, el coneixement és un recurs valuós per a l'avantatge competitiu d'una organització més que mai. Pràctiques de gestió dels coneixements existents mostren que moltes organitzacions no aprofiten l'experiència adquirida en el seu projecte. Aquesta presentació se centra en els obstacles més comuns que limiten l'intercanvi de coneixements i en el que els gerents de projecte poden fer per ajudar a superar aquestes barreres.

 

 

 

 

 

JUEVES CON EL PMI

Fecha: Jueves, 21 de Julio de 2016 de 19:00h  ~ 20:30h
Lugar: Bes La Salle, MFS.05 del edificio St. Miquel
Acreditación: 1.5 PDU’s

Overcoming Knowledge-Sharing Barriers

Ponente: Mercedes Martinez Sanz

Presentation Abstract:

En los entornos cambiantes y en competencia iactuals del mercado, el conocimiento es un recurso valioso para la ventaja competitiva de una organización más que nunca. Prácticas de gestión de los conocimientos existentes muestran que muchas organizaciones no aprovechan la experiencia adquirida en su proyecto. Esta presentación se centra en los obstáculos más comunes que limitan el intercambio de conocimientos y en el que los gerentes de proyecto pueden hacer para ayudar a superar estas barreras.

 

 

SUSCRIBIRSE SI NO ES MIEMBRO

captcha 

ef logo hrz fc rgb

Propers Esdeveniments

There are no up-coming events

Socis del Capítol

Socis 585
New Members This Year 5
Socis PMP® 225
Socis CAPM® 6
Socis PgMP® 1
Socis PMI-RMP® 1
Socis PMI-ACP® 6
Socis PfMP® 1
Socis PMI-PBA® 0
Members with no Certification 353
Breakdown by type  
Individual Members 281
Student Members 303
Other Members 1
PMP/CAPM/PgMP/PMI-SP/PMI-RMP/PMI-ACP/PfMP/PMI-PBA are registered marks of the Project Management Institute, Inc.