PMI Barcelona Chapter

22.09.16. Esdeveniment Capítol. Dijous amb el PMI

22.09.16. Esdeveniment Capítol. Dijous amb el PMI

 

 

DIJOUS AMB EL PMI

Data: Dijous, 22 de Setembre de 2016 de 19: 00h ~ 20: 30h

Lloc: EADA

Acreditació: 1.5 PDU's

 

M'enfronto a multiprojectes, com puc aconseguir més projectes en menys temps?

Protegir el flux és imprescindible per ser competitiu, sense flux no hi ha velocitat. I en les situacions de multiprojectes els recursos es senten pressionats per prestar la seva atenció a diferents projectes de forma simultània. En la sessió s'utilitzarà un joc de simulació per evidenciar la problemàtica i la solució per sincronitzar correctament els diferents projectes.

Breu biografia dels ponents:
Xavier Tusquets i Pau Servera són socis de teocé des de fa més de quinze anys. Com a tals participen de les activitats de formació i consultoria destinades a la millora dels projectes dels seus clients.

Es van formar en CCPM directament en les seves fonts en l'A Goldratt Institute del que van ser membres com Associats Certificats durant tres anys.

Són a més professors de programes de Màster i Postgrau en Gestió de Projectes de diferents universitats. Imparteixen també formació In-Company en gestió de projectes i especialment a l'aplicació de CCPM -Critical Chain Project Management-.

Xavier és Enginyer Industrial Superior especialitat Organització Industrial per la "Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials de Barcelona". Amb una experiència de prop de 25 anys com a consultor prové del món de la millora contínua, Sistemes JIT, Sistemes LEAN, Millora de Processos i Sistemes de Qualitat Total.

Pau és Llicenciat en Psicologia per la Universitat Central de Barcelona i Postgrau en Consultoria en Desenvolupament Organitzacional pel Col • legi de Psicòlegs de Catalunya i l'Institut GR d'Israel. Al llarg de més de 30 anys d'activitat professional ha treballat com a consultor, formador i gerent d'empreses, ONG i de l'Administració Pública.

 

 

 

JUEVES CON EL PMI

 

Fecha: Jueves, 22 de Setiembre de 2016 de 19:00h  ~ 20:30h

Lugar: EADA

Acreditación: 1.5 PDU’s

 

Me enfrento a multiproyectos, ¿cómo puedo conseguir más proyectos en menos tiempo?

Proteger el flujo es imprescindible para ser competitivo, sin flujo no hay velocidad. Y en las situaciones de multiproyectos los recursos se sienten presionados para prestar su atención a diferentes proyectos de forma simultánea. En la sesión se utilizará un juego de simulación para evidenciar la problemática y la solución para sincronizar correctamente los diferentes proyectos.

Breve biografia de los ponentes:

Xavier Tusquets y Pau Servera son socios de teocé desde hace más de quince años. Como tales participan de las actividades de formación y consultoría destinadas a la mejora de los proyectos de sus clientes.

Se formaron en CCPM directamente en sus fuentes en el A. Goldratt Institute del que fueron miembros como Asociados Certificados durante tres años.
Son además profesores de programas de Máster y Postgrado en Gestión de Proyectos de diferentes Universidades. Imparten también formación In-Company en gestión de proyectos y especialmente a la aplicación de CCPM -Critical Chain Project Management-.

Xavier es Ingeniero Industrial Superior especialidad Organización Industrial por la “Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Barcelona”. Con una experiencia de cerca de 25 años como consultor proviene del mundo de la Mejora Continua, Sistemas JIT, Sistemas LEAN, Mejora de Procesos y Sistemas de Calidad Total.

Pau es Licenciado en Psicología por la Universitat Central de Barcelona y Postgrado en Consultoría en Desarrollo Organizacional por el Col•legi de Psicòlegs de Catalunya y el Instituto GR de Israel. A lo largo de más de 30 años de actividad profesional ha trabajado como consultor, formador y gerente de empresas, ONGs y de la Administración Pública.

 

SUSCRIBIRSE SI NO ES MIEMBRO

captcha 

ef logo hrz fc rgb

Propers Esdeveniments

There are no up-coming events

Socis del Capítol

Socis 585
New Members This Year 5
Socis PMP® 225
Socis CAPM® 6
Socis PgMP® 1
Socis PMI-RMP® 1
Socis PMI-ACP® 6
Socis PfMP® 1
Socis PMI-PBA® 0
Members with no Certification 353
Breakdown by type  
Individual Members 281
Student Members 303
Other Members 1
PMP/CAPM/PgMP/PMI-SP/PMI-RMP/PMI-ACP/PfMP/PMI-PBA are registered marks of the Project Management Institute, Inc.