PMI Barcelona Chapter

22.12.16.ESDEVENIMENT CAPÍTOL. DIJOUS AMB EL PMI

22.12.16.ESDEVENIMENT CAPÍTOL. DIJOUS AMB EL PMI

 

 

DIJOUS AMB EL PMI

Data: Dijous, 22 de Desembre de 2016 de 19: 00h ~ 20: 30h

Lloc: EADA (carrer Aragó, 204, Barcelona)

Acreditació: 1,5 PDU's Talent Triangle : Leadership 0,75 PDU ; Technical PM 0,75 PDU

 

FUSIÓ D’ESTÀNDARS PER A LA GESTIÓ DE PROJECTES D’EDIFICACIÓ. UN GRAN REPTE.

 

A la nostra presentació transmetrem la nostra vivència com a grup de 8 persones al llarg d'un projecte que ens ha portat a superar un curs de Máster de Project Management. Explicarem com hem gestionat el nostre projecte, “La Técnica del Management en proyectos del Sector de la Construcción”, des del naixement de la idea fins a la obtenció del lliurable final. Mostrarem com hem gestiona la definició de l'abast a mida que descobríem a fons els estàndards del PMI, com hem coordinat els esforços de 8 persones i com vàrem ser capaços de materialitzar una guia pràctica i metodològica per a la gestió de projectes al Sector de la Construcció.

El treball que vàrem fer descomposa els processos de direcció de projectes creant una guia pràctica i senzilla orientada a la construcció i organitzada mitjançant eines i tècniques ordenades cronològicament que permeten arribar a una taula de processos específica del sector i de ús molt simple.

A més a més, al final, vàrem incloure al nostre abast una gran sorpresa, que explicarem a qui assisteixi a la nostra exposició.

 

 

 

JUEVES CON EL PMI

 

Fecha: Jueves, 22 de Diciembre de 2016 de 19:00h  ~ 20:30h

Lugar: EADA (carrer Aragó, 204, Barcelona)

Acreditació: 1,5 PDU's Talent Triangle : Leadership 0,75 PDU ; Technical PM 0,75 PDU

 

FUSIÓN DE ESTÁNDARES PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE EDIFICACIÓN. UN GRAN RETO.

 

En nuestra presentación transmitiremos nuestra vivencia como grupo de 8 personas a lo largo de un proyecto que nos ha llevado a superar un curso de Máster de Project Management. Explicaremos cómo hemos gestionado nuestro proyecto, “La Técnica del Management en proyectos del Sector de la Construcción”, desde el nacimiento de la idea hasta la obtención del entregable final. Mostraremos cómo hemos gestionado la definición del alcance a medida que descubríamos a fondo los estándares del PMI, cómo hemos coordinado los esfuerzos de 8 personas y cómo fuimos capaces de materializar una guía práctica y metodológica para la gestión de proyectos en el Sector de la Construcción.

El trabajo que hicimos descompone los procesos de dirección de proyectos creando una guía práctica y sencilla orientada a la construcción y organizada mediante herramientas y técnicas ordenadas cronológicamente que permiten llegar a una tabla de procesos específica del sector y de muy fácil manejo.

Además, al final, incluimos en nuestro alcance una gran sorpresa, que explicaremos a quien asista a la nuestra exposición.

 

SUSCRIBIRSE SI NO ES MIEMBRO

captcha 

ef logo hrz fc rgb

Propers Esdeveniments

There are no up-coming events

Socis del Capítol

Socis 560
New Members This Year 307
Socis PMP® 230
Socis CAPM® 5
Socis PgMP® 1
Socis PMI-RMP® 1
Socis PMI-ACP® 5
Socis PfMP® 1
Socis PMI-PBA® 0
Members with no Certification 324
Breakdown by type  
Individual Members 286
Student Members 273
Other Members 1
PMP/CAPM/PgMP/PMI-SP/PMI-RMP/PMI-ACP/PfMP/PMI-PBA are registered marks of the Project Management Institute, Inc.