PMI Barcelona Chapter

24.01.17. ESDEVENIMENT CAPÍTOL

24.01.17. ESDEVENIMENT CAPÍTOL

 

 

DIJOUS AMB EL PMI

Data: Dijous, 24 de Gener de 2017 de 19: 00h ~ 20: 30h

Lloc: EADA, Carrer d'Aragó, 204, 08011 Barcelona, España

Acreditació: 1.5 PDU's

La influència de les contractacions en el projecte. Els 10 errors més comuns en contractació

El proper dimarts dia 24 de gener tindrem el plaer de comptar amb Pablo Cilotta qui ens parlarà de projectes i contractes. Lóbjectiu de la ponència és brindar al project manager una visió sobre la gestió de contractes i, com amb certs coneixements específics, es poden solucionar problemes de gestió, incorporant l'anàlisi de casos d'estudi en espanyol, únics en matèria de Contract Management.

El projecte i el contracte. Introducció al Contract Management. Quant perden les empreses per no comptar amb un bon pla de gestió contractual? Els errors més comuns en contractació. Les clàusules contractuals més negociades versus les clàusules més importants.

 

 

 

 

 

JUEVES CON EL PMI

Fecha: Jueves, 24 de Enero de 2017 de 19:00h  ~ 20:30h

Lugar: EADA, Carrer d'Aragó, 204, 08011 Barcelona, España

Acreditación: 1.5 PDU’s

La influencia de las contrataciones en el proyecto. Los 10 errores más comunes en contratación

El proximo martes dia 24 de Enero tendremos el placer de contar con Pablo Cilotta quien nos hablara de proyectos y contratos. El objectivo de la ponencia es brindarle al project manager un pantallazo sobre la gestión de contratos y cómo con ciertos conocimientos específicos se pueden solucionar problemas de gestión, incorporando el análisis de casos de estudio en español, únicos en materia de Contract Management.

El projecto y el contrato. Introducción al Contract Management. ¿Cuánto pierden las empresas por no contar con un buen plan de gestión contractual? Los errores más comunes en contratación. Las cláusulas contractuales más negociadas versus las cláusulas más importantes.

 

 

 

 

SUSCRIBIRSE SI NO ES MIEMBRO

captcha 

ef logo hrz fc rgb

Propers Esdeveniments

There are no up-coming events

Socis del Capítol

Socis 560
New Members This Year 307
Socis PMP® 230
Socis CAPM® 5
Socis PgMP® 1
Socis PMI-RMP® 1
Socis PMI-ACP® 5
Socis PfMP® 1
Socis PMI-PBA® 0
Members with no Certification 324
Breakdown by type  
Individual Members 286
Student Members 273
Other Members 1
PMP/CAPM/PgMP/PMI-SP/PMI-RMP/PMI-ACP/PfMP/PMI-PBA are registered marks of the Project Management Institute, Inc.