PMI Barcelona Chapter

30/03/17. Esdeveniment Capítol. Assemblea General

30/03/17. Esdeveniment Capítol. Assemblea General

Imatge de l´esdeveniment

 

 

 

Data: 30/03/2017

Lloc: sala MF S.05 de l’edifici Sant Miquel Febres (C/Sant Joan de La Salle 42, Barcelona)

ATENCIÓ !! – El lloc de reunió no és el que haviem anunciat inicialment.

 

Com a Secretari del Capítol del PMI de Barcelona, i en nom de la Presidenta, os convoco a l’Assemblea General Ordinària i Extraordinària que celebrarem a Barcelona el pròxim dijous 30 de Març de 2017 a les 19:30h

La durada de l’assemblea està estimada en 1,5 hores. Se aplicarà el següent orden del dia:

Assemblea General Ordinària i Extraordinària

 

01. Designació de President/a i Secretari/a de l’Assemblea General.

02. Publicació dels resultats de la votació de renovació de càrrecs.

03. Publicació dels resultats de la votació Extraordinària per a renovació dels Estatuts

04. Aprovació definitiva, si procedeix, de l’acta de l’Assemblea de 2016

05. Memòria de Activitats i Liquidació Aprovació de Comptes de l’any 2016

06. Pla Operatiu i Pressupost de l’any 2017

07. Breu exposició de la visió del PMI per part de Blanca Lalanda, responsable del PMI Chapter Partner, Regió 8 (Europa).

08. Renovació de Cargos de la Junta Directiva.

09. Temes Sobrevinguts.

10. Precs i Preguntes.

A l’Assemblea es comunicarà el resultat de la votació extraordinària per a la proposta de modificació dels Estatuts del Capítol.

 

També es comunicaran les renovacions dels càrrecs de la Junta Directiva, elegits mitjançant la plataforma digital del PMI, i als que s’hi presenten els següents candidats:

 

Vocal - Director de comissió d’esdeveniments :

Vocal - Director de comissió d’atenció al soci :

Vocal - Director de comissió de patrocinadors : Jaume Barceló Fullana

Vocal - Director de comissió de projectes : Joaquín Muñoz Sánchez

 

 

A la intranet, en el apartat "Documents", podreu trobar informació sobre els candidats.

Register

 

SUSCRIBIRSE SI NO ES MIEMBRO

captcha 

ef logo hrz fc rgb

Propers Esdeveniments

There are no up-coming events

Socis del Capítol

Socis 560
New Members This Year 307
Socis PMP® 230
Socis CAPM® 5
Socis PgMP® 1
Socis PMI-RMP® 1
Socis PMI-ACP® 5
Socis PfMP® 1
Socis PMI-PBA® 0
Members with no Certification 324
Breakdown by type  
Individual Members 286
Student Members 273
Other Members 1
PMP/CAPM/PgMP/PMI-SP/PMI-RMP/PMI-ACP/PfMP/PMI-PBA are registered marks of the Project Management Institute, Inc.