PMI Barcelona Chapter

Assemblea General (30/03/2016)

Assemblea General (30/03/2016)

Convocatoria a la Assemblea General Ordinaria que celebrarem a Barcelona el proper dimecres 30 de Març de 2016 a las 18:00h en primera convocatoria i a les 18:30h en segona i definitiva

Imatge de la notícia

30/03/2016 Com a Secretari, i en nom de la Presidenta del Capítol de Barcelona, us convoco a la Assemblea General Ordinaria que celebrarem a Barcelona el proper dimecres 30 de Març de 2016 a las 18:00h en primera convocatoria i a les 18:30h en segona i definitiva.

La durada de l'assemblea està estimada en 1,5 hores. 
S'aplicarà el següent ordre del día:

Assemblea General Ordinaria

1. Designació de President i Secretari de l'Assemblea General.
2. Publicació dels resultats de la votació de renovació de càrrecs
3. Aprobació definitiva, si procedeix, de l'acta de la Assemblea de 2015
4. Memòria d'Activitats i Liquidació Aprobació de Comptes de l'any 2015
5. Pla Operatiu i Pressupost de l'any 2016
6. Renovació de Càrrecs de la Junta Directiva.
7. Temes Sobrevinguts.
8. Precs i Preguntes.


Durant l'assemblea es renovaran els següents càrrecs de la Junta Directiva, als quals es presenten els següents candidats:

President: Mercè Morell Garcia
Vicepresident 1er (Past President):
Vicepresident 2on: (i Responsable de la Comissió d'Esdeveniments):
Secretari: Enric Vijande Majem
Tresorer: 
Vocal 5 - Director de Comissió de voluntaris: Elisabet Duocastella Pla
Vocal 3 - Director de Comissió de marketing i comunicació: Jordi Mulet Albiach

A la intranet, a l'apartat "Documents" podreu trobar informació sobre els candidats.
Lloc: Aula Capella de la ETSEIB (Avenida Diagonal, 647, 08028 Barcelona)

SUSCRIBIRSE SI NO ES MIEMBRO

captcha 

ef logo hrz fc rgb

Propers Esdeveniments

There are no up-coming events

Socis del Capítol

Socis 356
New Members This Year 74
Socis PMP® 232
Socis CAPM® 2
Socis PgMP® 2
Socis PMI-RMP® 0
Socis PMI-ACP® 4
Socis PfMP® 1
Socis PMI-PBA® 1
Members with no Certification 119
Breakdown by type  
Individual Members 315
Student Members 40
Other Members 1
PMP/CAPM/PgMP/PMI-SP/PMI-RMP/PMI-ACP/PfMP/PMI-PBA are registered marks of the Project Management Institute, Inc.